Forum Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK

Sprawy dotyczące Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK
Regulamin forum
1. Użytkownikowi forum nie wolno publikować treści lub odnośników do zawartości:
a) Niezgodnych z prawem.
b) Powszechnie uważanych za obraźliwe.
c) Niezgodnych z normami społecznymi oraz moralnymi.
d) Promujących nagość.
2. Osoby sprawujące opiekę nad forum są zobowiązane do interweniowania w przypadkach gdy:
a) Wpisy rażąco odbiegają od tematu głównego.
b) Wpisy zawierają błędy w pisowni.
3. Właściciele forum nie odpowiadają za treści wprowadzane przez użytkowników.
4. W sprawach ważnych kontakt z Administratorem forum możliwy jest poprzez e-mail: forum(at)sp6pws.pl
5. RODO
Jesteśmy gotowi na RODO! Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.
Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem
dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i
poinformować Cię, o tym że zgodnie z art. 13 RODO:
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Klub Krótkofalarski SP6PWS, z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Osadnicza 19, 51-515 Wrocław.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na platformie można się skontaktować
poprzez adres email sp6pws@sp6pws.pl.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:
- utworzenia konta na forum klubowym - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez
Ciebie zgoda.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych
celów. Tak naprawdę wystarczy imię oraz nick, adres mailowy jest niezbędny do rejestracji, ale nie
musi być nigdzie upubliczniony.
Okres przechowywania
Klub nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do
osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:
- na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię
danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się
zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów
administracyjnych.
Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem
ochrony danych.
Kto może być odbiorcą Twoich danych?
Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp
(organy ścigania na wyraźną i ważną prośbę). Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym
Twoich danych. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników
zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych
osobowych.
  • Forum
    Tematy
    Posty
    Ostatni post